MARENER d.o.o. © 2012 | Vse pravice pridržane | Pravne informacije | Marener d.o.o., Pristaniška 8, 6000 Koper, Slovenija | www.marener.eu | info@marener.eu

 

arhiv
zakonodaja.html
pomembne povezave

 

Marener d.o.o. je podjetje, ki skladno z Nacionalnim akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2008-2012 sledi energetski politiki države in tako spodbuja učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Podjetje je nastalo na osnovi pridobljenih izkušenj in dela v tujini s številnimi izvedenimi projekti.

Podjetje s sedežem na slovenski Obali, kjer je v povprečju največ sončnih ur letno, se je specializiralo prav na področju sončne energije kot neizčrpnega vira energije. Sončna energija predstavlja tudi enega najpomembnejših obnovljivih virov energije v naši državi, podjetje nudi tako svetovanje na področju energetske učinkovitosti in ponuja naslednje celovite rešitve oziroma kombinacije le-teh:

  • Sončne elektrarne,
  • Solarne sisteme za ogrevanje sanitarne vode in prostorov,
  • Toplotne črpalke.

Podjetje nudi tudi prodajo posameznih komponent sončnih in solarnih sistemov ter toplotnih črpalk. V ta namen se oblikujejo kit solarni in sončni kompleti kot ugodni zaključeni paketi za postavitev manjše sončne elektrarne oziroma solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in prostorov.

Osnovni cilj podjetja je ljudem predstaviti napredne tehnologije in sisteme, ki sončno energijo pretvorijo v električno in termično energijo, ter širiti zavest, da je lahko bodisi fizicna oseba bodisi podjetje samozadostno v proizvodnji elektricne in termične energije, prihrani sredstva in celo zasluži z lastno proizvodnjo električne energije. 

Poleg sončnih in solarnih sistemov načrtujemo usmeritev tudi na druge obnovljive vire energije kot sta vetrna energija in biomasa. Trenutno smo v fazi raziskave in analize tržišča ter inovativnih tehnoloških rešitev.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naslov

soalrni sistemi
 
 
 
 
 
 
kontakt